སྤྱོད་འཇུག 入菩萨行论 སྐུ་ཞབས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱི་གསུང་ཆོས།

སྤྱོད་འཇུག 入菩萨行论 སྐུ་ཞབས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱི་གསུང་ཆོས།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ།

སྐུད་མེད་དྲ་བ་(WIFI)ཡོད་དུས་གསན་རོགས། དེ་མིན་གྱི་ཁྱེད་རང་གི་ཁ་པར་གྱི་འགྲོ་དངུལ་རྫོགས་ཀྱི་རེད།